תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק א

דף ב, א פרק א הלכה ב משנה  כרישים כרישי שדה.  כוסבר כיסבר שדה.  חרדל וחרדל מצרי ודלעת מצרית <והרומצא> [והרמוצא] ופול המצרי וחרוב אינן כלאים זה בזה:

דף ב, א פרק א הלכה ב גמרא  א"ר יודן בר מנשה דברי חכמים אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של קישו' ונוטעה והיא נעשית אבטיח.  אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של אבטיח ונוטעה והיא נעשית מלפפון.  רבי יודה אומר עיקרו כלאים.  אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של אבטיח ומעה אחת מפיטמה של תפוח ונותנן בתוך גומא אחת והן נתאחין ונעשין כלאים.  לפום כן צווחין ליה בלישנא יונא מולפפון.  הקישות והאבטיח מה אמר בה ר' יודה.  נישמעינ' מן הדא הקישואין והאבטיחין והמלפפונות אינן כלאים זה בזה.  רבי יהודה אומר כלאים.  נאמר הקישואין והמלפפון אינן כלאים זה בזה.  האבטיח והמלפפון אינן כלאים זה בזה.  ר' יודה אומר כלאים.  הקישות והאבטיח צריכה.  חזרת וחזרת גלים רבי חנניה אמר הסדיגרון.  שמעון בריה דרבי אבי אמר אנטוכין.  רבי <ווסי> [יוסי] בי רבי בון אמר יסיח לי עולשין טרוקסימון.  עולשי השדה עולתין.  כריתין כרתי שדה קפלוטין.  דלעת מצרית מתני' דרבי אלא כרבי נחמיה בשם רבי נחמיה דלעת ארמית היא דלעת מצרית כלאים עם היוונית כלאים עם הרמוצה.  והרמוצה א"ר חיננא כמין דלעת מרה היא והן ממתקין אותה ברמץ.  והחרוב א"ר יונה כמין פול מצרי פרסי הוא וקצצוי דמיין לחרובה:

דף ב, א פרק א הלכה ג משנה  הלפת והנפוס והכרוב והתרובתור התרדים והלעונים אינם כלאים זה בזה הוסיף ר' עקיבה השום והשומני' והבצל והבצלצול והתורמוס והפלוסלוס אינן כלאים זה בזה:

דף ב, א פרק א הלכה ג גמרא  הלפת והנפוס הכרוב והתרובתור <כורב> [כרוב] דקיק התרדין והלעונין המעויין.  הוסיף רבי עקיבה השום והשומנית תומניתה.  והבצל והבצלצול פללגולה.  והתורמוס והפלוסלוס פרמועה ואין כלאים זה בזה:

דף ב, א פרק א הלכה ד משנה  ובאילן האגסין והקרוסטמלין והפרישים והעזרדי' אינן כלאי' זה בזה התפוח והחזרר והפרסקין והשקדין השיזפין והרימין אף על פי שדומין זה לזה כלאי' זה בזה:

דף ב, א פרק א הלכה ד גמרא  פרישין אמר רבי יונה אספרלגין.  ולמה נקרא שמן פרישין שאין לך מין אילן פריש לקדרה אלא מין זה בלבד.  שלמן בר לוי אחוי דזבדי בר לוי בשם רבי יהושע בן לוי כולהון זוגות זוגות.  רב אמר כולהון מין אחד.  מתני' פליגא על רב דתני אף

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך