תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  כהדא דתני (ויקרא יט) ולא תזנה הארץ מיכן שהפירות מזנין.  רבי יעקב בר זבדי בעא קומי ר' ירמיה מתניתין דרבי ישמעאל בי רבי יוסי דתני רבי ישמעאל בי רבי יוסי אומר משום אביו תורמין מן היין על החומץ אבל לא מן החומץ על היין.  עבר ותרם תרומתו תרומה.  רבי אומר היין והחומץ שני מינין הן אין תורמין ולא מעשרין מזה על זה.  והוה מסתכל ביה.  אמר ליה מה את מסתכל בי הבא לך רצועה בכאן.  תמן למעשרות וכאן לכלאים.  אמר רבי יונה הא כן הוה צריך מסתכל ביה כד הוון רבנין קדמאיי בעון מקיימ' הדא מילתא הוון מקיימין לה.  תמן למעשרות וכאן לכלאים.  רבייוסה בשם רבי יוחנן כולהון זוגות זוגות.  מה על כל פירקא אתאמרת או על הדא הלכתא.  מן מה דאמר רב חמשה ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח כולם מותרין ליזרע בערוגה ואמר הדא דרב פליגא על ר' יוחנן הדא אמרה על כל פירקא איתאמר'.  רבא בשם רב כולהון זוגות זוגות.  מחלפא שיטתיה דרב.  תמן הוא אמר כולן מין אחד והכא הוא אמר הכין.  לא דרב אמר כולן מין אחד לא אמר אלא מיני ירקות הן וכולן מותרין ליזרע בערוגה.  רבי יוסי בשם רבי חייא בר ווא אשכחון כתיב על פינקסיה דרבי הלל בי רבי אלס רבי יונה בשם רבי חייא בר ווא אשכחון כתיב על כותלא דרבי הלל בי רבי אלס פילה פישונה גילבונה מילותה סרפוונא פסילתה.  כיני מתניתא הלבן והשעועית.  אמר רבי יונה למה נקרא שמה שעועית שהיא משעשעת את הלב ומהלכת את בני מיעים:

דף א, ב פרק א הלכה ב משנה  הקישות והמלפפון אינן כלאים זה בזה.  רבי יהודה אומר כלאים.  חזרת וחזרת גלין עלשין ועולשי שדה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך