תוצאות חיפוש מתקדם

חיפוש מתקדם
      חיפוש על בסיס מילים נרדפות
         
מאגרי ספרות הקודש לחיפוש:
תנ"ך תלמוד ירושלמי
משנה תלמוד בבלי
תוספתא משנה תורה להרמב"ם

התקבלו 47 תוצאות בהן הביטוי "ישוע" מופיע 103 פעמים

תוצאות חיפוש מתקדם במאגר התלמוד הבבלי

סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא
  • דף ס, ב גמרא: ומבטלת ממנו תורה ומצות ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
סדר נזיקין, מסכת בבא קמא
  • דף קח, א גמרא: כפילא רבא אמר למי שהפקדון אצלו כיון דשילם מקני ליה כפילא וקא מיפלגי בדיוקא דמתניתין דתנן המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע
  • דף קח, א גמרא: תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי הוא משלם לבעל הפקדון אביי דייק מרישא רבא דייק מסיפא אביי דייק מרישא דקתני שילם ולא רצה לישבע טעמא דלא רצה לישבע
  • דף קח, ב גמרא: והודה תבעוהו בעלים וכפר והביאו עדים מי נפטר הגנב בהודאת שומר או לא נפטר הגנב בהודאת שומר אמר רבא אם באמת נשבע נפטר הגנב בהודאת שומר אם בשקר נשבע לא נפטר הגנב בהודאת שומר בעי רבא עמד לישבע בשקר
תוצאות חיפוש מתקדם במאגר משנה תורה להרמב"ם

הקדמה, מצוות לא תעשה
  • פרק יד:   שלא לישבע בעבודה זרה לעובדיה, ולא משביעין אותן בה, שנאמר "ושם אלוהים אחרים לא תזכירו" (שמות כג,יג)
  • פרק רמט:   שלא לישבע על כפירת ממון חברו, שנאמר "לא תשקרו" (ויקרא יט,יא)
  • פרק סב:   שלא לישבע לשוא, שנאמר "לא תישא את שם ה' אלוהיך, לשוא" (שמות כ,ו
ספר המדע, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
  • פרק ב: לישראל, ומסירין את העם מאחרי ה', כישוע הנוצרי ותלמידיו, וצדוק ובייתוס ותלמידיהם--"שם רשעים, ירקב" (משלי י,ז)
ספר המדע, הלכות תשובה
  • פרק יט: או שהטעה אחרים והדיחם כישוע
  • פרק ב:   (ד) והמבזה רבותיו--שדבר זה גורם להן לדוחפו ולטורדו כישוע וכגיחזי, ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת

דפי תוצאות
<< לדף הבא 4  5  6  7  8  9  10  11 לדף הקודם >>


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 


 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך