תוצאות חיפוש מתקדם

חיפוש מתקדם
      חיפוש על בסיס מילים נרדפות
         
מאגרי ספרות הקודש לחיפוש:
תנ"ך תלמוד ירושלמי
משנה תלמוד בבלי
תוספתא משנה תורה להרמב"ם

התקבלו 98 תוצאות בהן הביטוי "ְשׁוֹפָר" מופיע 368 פעמים

תוצאות חיפוש מתקדם במאגר המשנה

סדר מועד, מסכת ראש השנה
  • פרק ד,ה: שופרות, ותוקע
  • פרק ד,ו:   אין פוחתין מעשר מלכייות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות
  • פרק ד,ו:   אין מזכירין זיכרון ומלכות ושופר של פורענות
  • פרק ד,ח:   שופר של ראש השנה--אין מפקחין עליו את הגל, ואין מעבירין עליו את התחום, ולא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטים על פני המים
  • פרק ד,ט:   מי שבירך, ואחר כך נזדמן לו שופר--תוקע ומריע ותוקע, תוקע ומריע ותוקע, שלושה פעמים
סדר מועד, מסכת תענית
  • פרק ב,ג:   ואלו הן--זכרונות, ושופרות, "אל ה', בצרתה לי" (תהילים קכ,א), "אשא עיניי, אל ההרים" (תהילים קכא,א), "ממעמקים קראתיך, ה'" (תהילים קל,א), "תפילה, לעני כי יעטוף" (תהילים קב,א)
  • פרק ב,ג:   רבי יהודה אומר, לא היה צריך לומר זכרונות ושופרות, אלא אומר תחתיהן, "רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה שידפון ויירקון ארבה חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו, בארץ שעריו--כל נגע, וכל מחלה" (ראה מלכים א ח,לז
תוצאות חיפוש מתקדם במאגר התלמוד הירושלמי

סדר זרעים, מסכת ברכות
  • דף כב, א פרק ג הלכה א גמרא: אסור ואם תאמר מפני שאין לו מי שישא משואו הרי יש לו מי שישא משואו והתני פטור מנטילת לולב תיפתר בחול והתני פטור מתקיעת שופר אית לך מימר בחול לא ביום טוב א"ר
  • דף כה, א פרק ג הלכה ג גמרא: לולב שופר ותפילין ואי זו היא מצות עשה שאין הזמן גרמא כגון אבידה ושילוח הקן מעקה וציצית ר' שמעון פוטר את הנשים ממצות ציצית שהיא מצות עשה שהזמן גרמא
סדר זרעים, מסכת פיאה
  • דף ב, ב פרק א הלכה א גמרא: מצוה מצא אחרת נאה הימנה עד כמה מטריחי' עליו עד שליש תני ר' ישמעאל זה אלי ואנוהו וכי אפשר לו לאדם לנוואות את בוראו אלא אנווהו לפניו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה שופר נאה ציצית נאין תיפין נאין

דפי תוצאות
<< לדף הבא 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 לדף הקודם >>


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 


 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך