תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> סנהדרין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סנהדרין פרק ט

דף מה, א פרק ט הלכה א גמרא  מה טעמון דרבנן מה בת בנה ובת בתה בלאו אחד אף אשה ובת בתה ובת בנה בלאו אחד.  כתיב ערות אשה ובתה לא תגלה.  וכתיב ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא.  בכולהם כתיב שכיבה ובה כתיב לקיחה.  ללמד שאינו חייב על השנייה עד שתהא לקוחה לו או אינו מתחייב עליה אלא על דרך נישואין.  למדנו שאין קידושין תופסין בעריות.  והכתיב לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו.  בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאביו.  והכתיב ואיש אשר יקח את אשת אחיו מה הוא בא להודיעך שהיה מותר עד שלא נישא' לאחיו.  ותובן על ידי ייבום.  והכתיב ואשה אל אחותה לא תקח בא להודיעך שהיה מותר עד שלא נשא אחותה.  ותובן לאחר מיתת אחותה.  והכתיב ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא.  שלא תאמר קין נשא את אחותו הבל נשא את אחותו חסד עשיתי עם הראשונים שיבנה העולם מהם אמרתי עולם חסד יבנה.  והכתיב אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח.  בא להודיעך שאם קידשה תפסו בה קידושין.  רב הונא אמר עד כדון בת בתו לנישואין.  בת בתו מן האונסין.  כתיב ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן.  מה אנן קיימין אם לנשואין הרי כבר אמור.  אלא אם אינו עניין לנישואין תניהו עניין לאונסין.  עד כדון בת בתו.  בתו מניין.  רב אמר אם על בת בתו הוא מוזהר על בתו לא כל שכן.  אם על בת בתו הוא ענוש כרת לא כל שכן על בתו.  מנא ליה אשכח תני חזקיה ובת איש כהן כי תחל לזנות.  מה ת"ל איש אלא להביא הבא על בתו מן האונסין שהוא בשריפה.  רב חונה שמע כולהון מן הכא ערות אשה ובתה לא תגלה.  וכתיב ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא זמה זמה לגזירה שוה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך