תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא מציעא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא מציעא פרק ב

דף י, א פרק ב הלכה יא גמרא  נחת מן תמן א"ל מה קלא במדינתא.  א"ל חד רבן דמך וכל עמא פריין מיטפלא ביה.  ידע ר' יוחנן דהוא רבי חנינא.  שלח ואייתי מאנין טבין דשובתא ובזעון.  ולא כן תני כל קרע שאינו של בהלה אינו קרע.  רבי יוחנן בעה מיעבד דרבה ומוקריתיה.  ולא ידעין אין משום דהוא רביה אין משום שמועות הרעות.  מילתיה דרבי חייה בר ווא בציפורי חמא כל עמא פריי א"ל למה כולי עלמא פריי.  א"ל רבי יוחנן יתיב דריש בבי מדרשא דרבי בנייה וכל עמא פריי מישמעיניה.  אמר בריך רחמנא דחמי לי פורין עד דאנא בחיים.  ובאגדתא פשטית ליה חוץ ממשלי וקהלת.  הדא אמרה כל תלמיד ותלמיד.  שמואל כר' יוסי אמר חד בר נש אסבר לשמואל בשני מפתיחות אחד יורד לאמת בית השיחי ואחד פותח כיון.  שהיה מוריד ידו עד שיחיו היה פותח כיון.  ושמע דדמך ובזע עלוי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך