תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא קמא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא קמא פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  אמור מעתה מה דתנינן אנן להכשר נזקין.  מה דתני ר' חייא בין להכשר נזקין בין לניזקי גופו.  ר' חגיי שאל היך תנינן ארבעה אבות נזיקין אם הכל אמור בשור אחד ניתני שלשה.  ואם הכל אמור בשור שלשה ניתני חמשה.  אלא כמה דאשתעי קרייא אישתעיית מתניתא.  תולדות הקרן נגיחה נגיפה נשיכה רביצה בעיטה דחייה.  ר' יצחק מקשי נגיפה נגיחה עיקר הן ואת עביד לון תולדות.  אלא מתחיל בעיקר ומסיים בתולדות.  תולדות הבור כל פירקא תליתייא דתנינן בנזיקין.  ר' תני הניח גחלת ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה וצלוחיתו בידו נשרפו כליו ונשברה צלוחיתו חייב על הצלוחית משום בור ועל הכלים משום אש.  תולדות הרגל.  תני בהמה שנכנסה לרשות היחיד והזיקה בין בידה בין ברגלה בין בקרנה בין בעול שעליה בין בשליף שיש בה בין בעגלה שהיא מושכת משלם נזק שלם והמזיק בכרמלי' משלם נזק שלם.  תולדות השן הוון בעיין מימר פרה שאכלה שעורים וחמור שאכל כרשינין וכלב שליקלק את השמן וחזיר שאכלה בשר כולהון תולדות השן אינון.  אמר ר' יצחק כולהון עיקר שן אינון.  והא תאני תולדות השן כשדרסה על גבי נוד מלא שמן ובסיכה גופה נהנה.  כמה דתימר תמן השן אוכלת והגוף נהנה אוף הכא נהנה גופה.  רבי ירמיה בעי היתה מהלכת ופולטת עשבים מהו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך