תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כא, א פרק ה הלכה א גמרא  והא תנינן כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו כשם שהיא אסורה לבעל כך היא אסורה לבועל.  כשם שהיא אסורה לאחיו של בעל כך היא אסורה לאחיו של בועל כשם שהמים בודקין אותה על כל ביאה וביאה שהיא מקבלת את בעלה לאחר הבועל כך הן בודקין אותו.  היא על ידי שדרכה ליאסר בין לו בין לאחר היא נבדקת.  אבל הוא לכשתשתה הוא נבדק.  בדקו אותו ולא בדקו אותה אני אומר הזכות תלה לה ניחא כמאן דמר הזכות תולה ואינה ניכרת.  ברם כמאן דמר הזכות תולה וניכרת.  הרי לא הוכרה.  אלא אני אומר מים מגולין שתה ונצבה.  הכין לא הוון בעיי מיבדקוני' אלא כדון.  אלא אני אומר עם אחרות נסתר.  ולא כן סברנן מימר לכשתשתה הוא נבדק.  תיפתר שהיה הוא מזיד והיא שוגגת ובדקו אותו ולא בדקו אותה [בדקו אותה ולא בדקו אותו] אני אומר הזכות תלה ליה.  ניחא כמאן דמר הזכות תולה וניכרת הרי לא הוכר.  אלא אני אומר מים מגולין שתת ונצבי'.  הכין לא הוון בעיי מיבדקונ' אלא כדון.  אלא אני אומר עם אחרים נסתרה.  מעתה גירש יהא מותר בה.  תיפתר שהיה הוא שוגג והוא מזידה.  ובדקו אותה ולא בדקו אותו.  הוא מזיד והיא שוגגת פשיטא שהיא מותרת לביתה.  גירש מהו שהיא מותר בה.  איפשר לומר מזיד בה ואת אמר הכין.  הוא שוגג והיא מזידה פשיטא שהיא אסורה לביתה.  גירש מהו שיהא מותר בה.  איפשר לומר יוצאת מתחת ידו ותאמר הכין.  ומניין שהדבר תלוי בה.  שמעון בר בא בשם רבי יוחנן כתיב (ויקרא יח) ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה.  בה הדבר תלוי.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך