תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  מהו שישלמו לא מכוחן היא מפסדת כתובתה.  או ייבא כיי דמר רבי בא רבי יהודה בשם שמואל אין למידין דבר מדבר בעדים זוממין.  והכא כן נסתרה בעד אחד בשחרית ובעד א' בין הערבים.  ייבא כהדא נתייחדה עמו בפני שנים.  צריכה הימנו גט שני.  באחד אינה צריכה הימיני גט שני.  בא' בשחרית ואחד בין הערבים זה היה מעשה ושאל ר' לעזר בן תדאי את החכמים ואמרו אין זה ייחוד.  קינא לה בעד אחד בשחרית ובעד אחד בין הערבים מאחר שהוא איש והיא אשה אין קינויו קינוי.  ייבא כהדא אין מקבלין מן העדים אלא אם כן ראו שניהן כאחת.  רבי יהושע בן קרחה אומר ואפילו באו זה אחר זה.  רבי ירמיה רבי שמואל בר יצחק בשם רב מודין חכמים לרבי יהושע בן קרחה בעידי הבכורה ובעידי החזקה.  רבא בשם רבי ירמיה אף בעידי סימנין כן.  מה דא פשיטא שזה אמר ראיתי שתי שערות בגבו.  וזה אומר ראיתי שתי שערות בגפו.  זה אומר איתי שערה אחת בגבה.  וזה אומר ראיתי שערה א' בכריסה לאו כלום כל שכן גבו וגפו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך