תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ג

דף מא, ב פרק ג הלכה יג גמרא  עבד ושפחה והולידו בנים הרי גוים.  נתגייר אחד מהן אחד גר ואחד גוי נתגייר רבו וגיירו לשני עבדים והולידו בנים הרי אילו עבדים.  אמר ר' זעירא הדא אמרא גוי שבא על שפחה והוליד בן הוולד עבד.  שיחרר שפחה והולידה בן הוולד ממזר.  ואחר כך שיחרר העבד והוליד בן הרי זה בן עבד משוחרר.  יש מוכר לאביו לתת לאמו כתובתה כיצד מי שיש לו עבד ושפחה והוליד בן שיחרר את השפחה ונשאה וכתב כל נכסיו לבנה.  זהו שהוא מוכר לאביו לתת לאמו כתובתה.  רבי מאיר אומר אין ממזרין טהורין לעתיד לבוא.  שנאמר (זכריה ט) וישב ממזר באשדוד.  מוליכין טינה אצל טינה וסריות אצל סריות.  רבי יוסי אומר ממזרים טהורים לעתיד לבוא שנאמר (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו'.  אמר לו רבי מאיר והלא אינו אומר אלא מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם.  אמר לו ר' יוסי אילו נאמר וכל טומאותיכם ומכל גילוליכם ושתק הייתי אומר כדבריך.  הא אינו אומר אטהר אתכם אלא מן הממזירות.  רבי הונא בשם רבי יוסף אמר אין הלכה כרבי יוסי לעתיד לבוא:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך