תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק י

דף ס, א פרק י הלכה ח גמרא  שניה למה אינה מתייבמת אמר רבי לעזר דר"מ היא דאמר ר' מאיר כל שאינו מייבמני אין מייבם צרתו.  אמר רבי יוחנן מיני שמעה רבי אלעזר ואמרה אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו משהגדיל נשא אשה אחרת אם לא ידע הראשונה משהגדיל השנייה או חולצת או מתייבמת.  הראשונה חולצת ולא מתייבמת.  הכא איתמר חולצת והכא איתמר מתייבמת.  הן דתימר חולצת רבי מאיר ורבי שמעון.  והן דתימר מתייבמת רבי שמעון ורבנן.  פשיטא הדא מילתא.  פחות מבן עשרים שהביא שתי שערות למפריעו הוא נעשה איש.  ויותר מבן עשרים שהביא שתי שערו' מיכן והילך הוא איש.  מה פליגין בבן עשרים.  שמואל אמר למפריעו הוא נעשה איש.  רב אמר מיכן והילך הוא איש.  מתניתא פליגא בין על דין בין על דין.  הסריס אינו נעשה בן סורר ומורה שאין בו הקפת זקן.  ויתיר בו שמא יביא שתי שערות בתוך שלשה חדשים.  כמאן דמר אין מקבלין התרייה על הספק.  מתניתא פליגא על שמואל אחד בן תשע שנים ויום אחד.  ואחד <בן שתים עשרה שנה ויום אחד> בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות <למפריעו נעשה איש> כמה דתימר בן תשע שנים ויום אחד ועד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות למפריעו הוא נעשה איש.  ודכוותה בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות מיכן והילך הוא נעשה איש.  מה עבד לה שמואל.  פתר לה סמוך לעשרים שנה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך