תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ט

דף נג, א פרק ט הלכה ח גמרא  בת ישראל שנישאת לכהן הואיל והיא ראויה לוכל למה אינה אוכלת.  אמר ליה כן אמר רבי זעירה רב ענן בשם רב מהו בת כהן מתלמדתה של כהן כמה דתימר (תהילים קלז) בת בבל השדודה.  וכי בת בבל היתה אלא שנעשית כמעשה בבל.  ר' יוסי בי רבי בון בשם רב שתי בנות אמורות בפרשה אחת חוזרת ואוכלת ואחת חוזרת ואינה אוכלת.  בת כהן שנישאת לישראל חוזרת ואוכלת.  בת ישראל שנישאת לכהן חוזרת ואינה אוכלת.  אמור מעתה נישאת לכשר חוזרת ואוכלת לפסול חוזרת ואינה אוכלת.  רב אמר הלכה אוכלת בתרומה ואינה אוכלת בחזה ושוק.  רבי יוחנן אמר אוכלת בחזה ושוק.  תני רבי חייה מסייע לרב (ויקרא כב) מלחם לא כל הלחם.  תני ר' שמעון בן יוחי מסייע לרבי יוחנן מלחם אביה תאכל לרבות חלות תודה ורקיקי נזיר:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך