תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ה

דף ל, ב פרק ה הלכה א גמרא  ותפטור בה ותשייר.  תמן כתיב <ולו תהיה לאשה> לא תהיה לאיש זר.  הכא מה אית לך כמה דרבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה כן הוא אומר הגט או פוטר או לא פוטר.  נישמעינה מן הדא רבי שמעון אומר הבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום.  לא קנה מאמר תקנה הביאה.  ולא יהא אחריה כלום.  אלא כן אנן קיימין בבעילה שהיא לאחר הגט.  הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר.  רבן גמליאל בר רבי שמעון אומר המאמר או קונה או לא קונה.  והכא מדר"ש הגט פוטר או לא פוטר.  נישמעינה מן הדא מודה רבן גמליאל לחכמים שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט.  גט אחר ביאת מאמר היך עבידה.  היו שלש יבמות עשה מאמר בזו ובעל לזו ונתן גט לשלישית.  הדא אמרה שהמאמר קונה ומשייר אי תאמר המאמר או קונה או לא קונה.  מה נפשך קנה מאמר אין אחר זו כלום.  לא קנה המאמר תקנה הביאה ולא יהא אחריה כלום.  הדא אמרה שהמאמר קונה ומשייר.  מאמר אחר ביאת גט היך עבידה.  היו שלש יבמות נתן גט לזו ובעל לזו ועשה מאמר בשלישית.  הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר.  ואם תאמר הגט פוטר או לא פוטר.  מה נפשך פטר הגט אין אחריו כלום לא פטר הגט תפטור הביאה ולא יהא אחריה כלום.  הדא אמרה שהגט פוטר ומשייר.  היך רבן גמליאל כרבי שמעון ואין מאמר אחר מאמר ביבמה כר' שמעון היא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך