תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יח

דף פד, ב פרק יח הלכה א גמרא  ובאותו שיש בו כדי להעלות.  אבל באותו שאין בו כדי להעלות לא.  מאן תנא מטלטלין ר' אליעזר.  דתנן ר' אליעזר אומר סאה שנפלה היא סאה שעלת.  א"ר אלעזר אדם עומד מע"ש ואומר הרי זו תרומה למחר.  ואין אדם עומד בשבת ואומר הרי זו תרומה למחר.  רבי יוסי בי רבי בון אומר אין אדם עומד ע"ש ואומר הרי זה תרומה למחר.  מתניתא פליגא על ר"י בי רבי בון לגין טבול יום ומילאהו מן החבית מעשר טבל.  אם אמר הרי זה תרומה למחר משתחשך הרי זה תרומה למחר אם אמר הרי זה עירוב לא אמר כלום.  פתר לה לשעבר.  והתני רבי חייה אומר אית לך מימר לשעבר.  חזר בו רבי יוסי בי רבי בון מהדא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך