תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף עא, א פרק יב הלכה ה גמרא  בשיטתו השיבוהו.  בשיטתך שאת אומר כתב הוא אינו מן המובחר.  ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו לא אמר כן אלא מחלפה שיטתיה דר"י.  תמן הוא אומר אינו מן המובחר הא כתב כתב היא.  והכא הוא אמר כתב ע"ג כתב אינו כתב.  מהו כתב ע"ג כתב.  חד לעיל מן חד.  מ"ט דריב"ב מאות אחת את למד כמה אותיות:

דף עא, א פרק יב הלכה ו משנה  הכותב שתי אותיות בשני העלמות א' בשחרית וא' בין הערבים רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין:

דף עא, א פרק יב הלכה ו גמרא  וקשיא על דרבן גמליאל אילו קצר כגרוגרת בשחרית.  וכגרוגרת בין הערבים בהעלם אחד שמא אינו חייב.  כשם שאין העלמות חולקות כך לא יצרפו.  ר' מנא אמר לה סתם רבי אבון בשם רבי יוחנן טעמא דרבן גמליאל תמן אין ידיעה לחצי מלאכה.  ודכוותה אין זדון לחצי זית.  אכל חצי זית בזדון וחצי זית בשגג' מהו שיצטרפו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך