תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ח

דף נז, א פרק ח הלכה ז גמרא  ר' יוחנן אמר מקדשין בו.  רשב"ל אמר אין מקדשין בו.  ר' לעזר שאל על דעתיה דרשב"ל למה אין מקדשין בו.  מפני שאינו מקבל טומאה.  הרי כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה הרי אינן מקבלין טומאה ומקדשין בהן.  אלא משום שאינו מקבל רביעית.  ולא מודה רשב"ל בכלי חרש קטן שלם כל שהוא שמקדשין בו.  הוי לית טעמא אלא משום שאין עליו תואר כלי.  וקשיא על דר' יוחנן.  לפסול את הגוייה אינו פוסל.  ולקדש מקדשין בו.  אלא כר' יוסה דר' יוסה אמר אף של חרש כל שהוא.  כלום א"ר יוסה לא בשלם דילמא בשבור אנן קיימין.  תני ר' חייה מסייע לר' יוחנן תני רשב"י מסייע לרשב"ל:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך