תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ד

דף כח, ב פרק ד הלכה א גמרא  אם היתה יורה מותר.  ותמן תנינן ספק חשיכה ספק לא חשיכה מפני שלא חשיכה.  האם אם חשיכה אסור לטמון בהן.  תמן אמרין מפני ביטול בית המדרש.  א"ר בא מפני החשד שאם אומר את לו שהוא מותר אף הוא אינו עושה אותן כל צורכו מבע"י.  מתוך שאת אומר לו שהוא אסור אף הוא עושה אותו כל צרכו מבע"י.  מה נפק מן ביניהן.  לטמון שלג וצונין.  על דעתיה דר' בא מותר.  ועל דעתון דרבנין דתמן אסור.  אסרו טמינה מפני כירה.  אסרו כירה מפני טמינה.  אסרו כירה שהבלה ממיעוט מפני כירה שהבלה מרובה.  אסרו תבשיל שנתבשל כל צורכו מפני תבשיל שלא נתבשל כל צורכו.  אסרו חמין מפני תבשיל שנתבשל כל צורכו.  חזרו והתירו חמין.  תני

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך