תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף יד, א פרק א הלכה יא גמרא  את פסחיהן ואת אמר הכין.  א"ר יוסי חבורות זריזין הן.  פסח מחזירו את שלם ואין את מחזירו מחותך.  ר' שמואל בשם ר' זעירא מפני פסולו.  א"ר יוסי ויאות.  לאוכלו אין את יכול דכתיב (שמות יב) לא תאכלו ממנו נא.  לצלותו אין את יכול שלא יהא כצולה בשבת.  מתוך שאת אומר שהוא מותר אף הוא אינו צולה אותו כל צרכו מבעוד יום.  מתוך שאת אומר לו שהוא אסור אף הוא צולה אותו כל צרכו מבעוד יום.  ר' ליעזר בי רבי יוסי שאיל צלייו שלם וחותכו מהו מיחזרתיה ומשחנתיה.  רבי זעירא רב יהודה בשם רב ארבע מדורות כל שהן.  מדורות הגפת.  מדורות הזבל.  מדורות החלב מדורות גלעינים כל שהן.  ר' בא בשם ר' חייא בר אשי חותל שהוא מלא גלעינים כל שהן.  ר' בא בשם ר' חייה בר אשי חותל שהוא מלא גלעינים אם מכונסות ברובן אם מפוזרות ברוב כל פרידה ופרידה.  מה ופליג.  כאן בבריאות.  וכאן בתשות.  רבי יוסי בשם ר' ירמיה רבי חנניה מטו בה בשם רב חריות מלמטה ועציו מלמעלה כיון שעלה האור בנתיים מותר.  ור' חלבו בשם רב הונא קורה ורובה ברוב הקיפה.  מהו ברוב הקיפה ממקום אחד או ברוב הקיף כולה.  אשכח תני עד שתפסול מלעשות מלאכה.  כיני מתניתא אף בפחמין כל שהן:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך