תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף יא, ב פרק א הלכה ה משנה  ב"ש אומרים אין שורין דיו וסממנים וכרשינן אלא כדי שישורו מבעוד יום וב"ה מתירין:

דף יא, ב פרק א הלכה ה גמרא  ומה טעמהון דבית שמאי (שמות כ) ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך.  כל מלאכתך גומרה מבעוד יום.  ומה טעמהון דב"ה.  ששת ימים תעשה מעשיך וביום.  מה מקיימין ב"ה טעמון דבית שמאי ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך בעובדי ביידן.  ומה מקיימין ב"ש טעמון דב"ה ששת ימים תעשה מעשיך וביום כהדא דתני פותקין אמת המים לגינה מערב שבת והיא שותה והולכת בשבת.  נותנין קילורית על גבי העין מע"ש והיא מתרפא והולכת בשבת.  נותנין רטייה על גבי מכה מע"ש והיא מתרפא והולכת בשבת.  נותנין מגמר תחת הכלים מע"ש והן מתעשנין והולכין בשבת.  נותנין גפרית תחת הכלים מע"ש והן מתגפרין והולכין בשבת.  אין נותנין חיטים לריחים של מים אלא כדי שיטחנו כל צורכן מבע"י.  א"ר חגיי מפני שהן משמיעות את הקול.  א"ל ר' יוסי יאות רבי סבר כר' יהודה.  ברם כרבנין כמה דאינון אמרין תמן משום לא הותחל בכל טפה וטפה.  כן אינון אמרין הכא משום לא הותחל בכל חטה וחטה.  א"ר יוסי בי רבי בון מפני שהוא שכח ותוקע את היתד.  ב"ש אמרו לב"ה דבר אחד ולא יכלו להשיבן.  ב"ה אמרו לב"ש דבר אחד ולא יכלו להשיבן.  אמרו להן ב"ה לב"ש.  אין אתם מודין לנו שטוענין קורת בית הבד ובעיגולי הגת עם חשיכה.  ולא יכלו להשיבן.  א"ר זעירא אילולא דלא מעלה רישי ביני ארייותא הוינא אמר טעמא.  תמן כבר נעקרה כל טיפה וטיפה ממקומה.  הכא מה אית לך מימר.  ב"ש אמרו לב"ה דבר אחד ולא יכלו להשיבן.  אמרו בית שמאי לבית הלל אין אתם מודין לנו שאין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו כל צורכן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך