תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק א

דף ב, א פרק א הלכה ב גמרא  עד כדון כשגזל קרקע גזל זמורה ונטעה ולא דמים הוא חייב לו.  אלא צריכה לרבנין.  מצות כגבוה הן או אינן כגבוה.  אין תימר כגבוה הן אינו מביא ואין תימר אינן כגבוה מביא.  הכל מודין באשירה שביטלה שאינו מביא ממנה גיזירין למערכה.  רבי שמעון בן לקיש בעי מהו שיביא ממנה לולב.  מצות כגבוה הן או אינן כגבוה.  אין תימר כגבוה הן אינו מביא אין תימר אינן כגבוה מביא.  פשיטא שהוא מביא ממנה לולב שאין מצות כגבוה.  מהו שיביא ביכורים.  כר' יודה דו אמר הוקשו לקדשי הגבול מביא.  כרבנין דאינון מרין הוקשו לקדשי מקדש אינו מביא.  עד כדון בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אפי' בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה.  סברין אמרין נישמעינה מן הדא הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביכורים.  כלום צריכה לא בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אבל בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה אפילו בתרומה לא עשה ולא כלום.  כהדא דתני האונס והגנב והגזלן בזמן שהבעלים מרדפין אחריהן אין תרומתן תרומה ולא מעשרותיהן מעשר ולא הקדשן הקדש.  אם אין הבעלים מרדפין אחריהן תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר והקדשן הקדש.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך