תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק א

דף א, א פרק א הלכה א משנה  יש מביאין בכורין וקורין.  מביאין ולא קורין.  ויש שאינן מביאין.  אלו שאינן מביאין הנוטע בתוך שלו והבריכו בתוך של יחיד או בתוך של רבים.  וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך הרבים לתוך שלו.  הנוטע בתוך שלו והמבריך בתו שלו ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא.  רבי יהודה אומר מביא.  מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך תביא עד שיהו כל הגידולים מאדמתך:

דף א, א פרק א הלכה א גמרא  יש מביאין כו'.  הנוטע בתוך שלו והבריך בתוך של יחיד או לתוך של רבים אפילו מן הזקינה אינו מביא.  המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים לתוך שלו אפילו מן הילדה אינו מביא.  הדא אמרה כשם שהילדה חיה מן הזקינה כך הזקינה חיה מן הילדה.  אמר רבי יוחנן כולהן משום תורת הגוזלן ירדו להן.  אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן.  מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך.  תני אם הבריך ברשות מביא וקורא.  רבי יוסי בשם רבי אימי והוא שנתן לו רשות לעולם הא לשעה לא.  רבי יונה בשם רבי אימי אפילו לשעה.  חייליה דרבי יונה מן הדא היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו.  ועצים לא לשעה הן.  מה עבד לה רבי יוסי שרשים שדרכן להחליף לעולם מכיון שדרכן להחליף לעולם הן.  אמר רבי מנא מילתא דרבי יוחנן מסייע לאבא דאמר רבי יוחנן כולהן משום תורת הגוזלן ירדו להן.  וכאן מכיון שנתן לו רשות להבריך אפילו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך