תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כח, ב פרק ד הלכה ה גמרא  רבי שמעון בן אלעזר אומר האשה עושה פסח ראשון טפילה לאחרים ואינה עושה פסח שני.  מה טעמא דרבי מאיר (שמות יב) איש שה לבית אבות כל שכן לבית.  מה טעמא דרבי שמעון בן אלעזר איש ולא אשה.  מה מקיימין רבנין איש פרט לקטן.  אמר רבי יונה ואפילו למאן דאמר חובה שנייא היא שהדבר מסויי' שמע יקבע הדבר חובה.  לא כן סברנן מימר קודם לשתי <חלות> [הלחם] לא יביא ואם הביא כשר.  שנייא היא שהדבר מסויים שמא יקבע הדבר חובה.  ולא כן תנינן אם באו תמימין יקרבו.  שנייא היא שהדבר מסויים שמא יקבע הדבר חובה.  אריסטון הביא ביכוריו מאפמיא וקיבלו ממנו.  תמן תנינן אין מביאין תרומה מחוץ לארץ לארץ.  ויביאו ביכורין.  אמר רבי הושעיא ביכורים באחריות הבעלים.  תרומה אינה באחריות הבעלים.  אם אומר את כן אף הן מרדפין לאחריה לשם:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך