תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כג, א פרק ד הלכה א גמרא  אית תניי תני כל המינין מצטרפין זה עם זה.  על דעתיה דהך תנייא בריא מה בין נשוך מה בין בלול.  אמר רבי יודן אבוה דרבי מתניה כשחלקן והוסיף עליהן נשוכין חייבין בלולין פטורין:

דף כג, א פרק ד הלכה ב משנה  שני קבין וקב אורז וקב תרומה באמצע אינן מצטרפין.  דבר שניטלה חלתו באמצע מצטרפין שכבר נתחייב בחלה.  קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה רבי ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרין.  הנוטל חלה מן הקב ר"ע אומר חלה וחכמים אומרים אינה חלה.  שני קבין שניטלה חלתן של זה בפני עצמו ושל זה בפני עצמו וחזר ועשאן עיסה אחת ר"ע פוטר וחכמים מחייבין נמצא אומר חומרו <קלו> [קולו]:

דף כג, א פרק ד הלכה ב גמרא  ניתני אורז ולא ניתני תרומה.  אילו תנינן אורז ולא תנינן תרומה הוינן אמרין אורז על ידי שאינו ממינו אינו מצטרף.  תרומה על ידי שהיא ממינה מצטרף הוי צורכה מיתני תרומה.  או אילו תנינן תרומה ולא תנינן אורז הוינן אמרין.  תרומה על ידי שהיא אינה נגררת אינה מצטרפת.  אורז על ידי שהוא נגרר מצטרף הוי צורכה מיתני

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך