תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ג

דף טו, א פרק ג הלכה א גמרא  אסור.  מפני שהוא מערים לפוטרה מן החלה.  א"ר יוסי אי מן הדא לית שמע מינה כלום שאפילו שהוא נוטל ממנה שתים שלש מקרצות מכיון שהוא עתיד להחזירו לדבר שלא נגמרה מלאכתו מותר.  דא"ר יוסי בשם ר' זעירא בשם רבי ליעזר אף מה שבלגין לא נטבל מפני שהוא עתיד להחזירו לדבר שלא נגמרה מלאכתו.  והדא אמרה מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה מפני שאינו יכול.  הא אם היה יכול לא בדא.  הדא אמרה שאסור לאדם לעשות עיסתו קבין.  ושאר כל הדברים את מהלך בהן אחר הטימטום.  עשה עיסה מן החטים ומן האורז אחר מי את מהלך אחר הגילגול או אחר הטימטום.  תני רבי הושעיה חלה כמין גבלול.  משתגלגל בחיטים ותטמטם בשעורים.  ר' לעזר בשם ר' הושעיה משתעשה גבלולין גבלולין.  מה ופליג.  כאן להלכה.  כאן לדבר תורה.  תני רבי יהודה בן בתירה אומר משתעשה מקרצות מקרצות.  מה טעמא דרבי יודה בן בתירה (במדבר טו) כתרומת גורן כן תרימו אותה.  מה תרומת גורן ניטלת מן הגמור אף זו ניטלת מן הגמור.  מעתה לכשתאפה.  ר' מתניה לא הוקשה לתרומת הגורן אלא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך