תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ב

דף י, ב פרק ב הלכה א גמרא  רבי שמואל בר נחמן לזרעך אתן אין כתיב כאן אלא לזרעך נתתי כבר נתתי.  מה מקיים ר"ע טעמא דר' ליעזר להט הארץ בספינה שנכנסה לארץ.  אם קירמו פניה מן החוט ולפנים חייבת.  מן החוט ולחוץ פטורה.  על דעתיה דר"ע היא ספינתה היא עיסת הגוי היא הכנסתן שהכל הולך אחר קרימה בתנור.  מודין חכמים לר"ע בהכנסתן לארץ שהכל הולך אחר קרימה בתנור.  מן מה דר"ע מתיב לר' ליעזר והוא מקבל מינה:  ר' יונה בעא קומי ר' ירמיה בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצא קמה לחה מהו שתהא אסורה משום חדש.  א"ל למה לא.  עד כדון לחה אפילו יבישה.  א"ל אפילו יבישה אפי' קצורה.  מעתה אפילו חיטין בעלייה.  כך אני אומר לא יאכלו ישראל מצה בלילי הפסח.  א"ר יונה מן דנפקות תהית דלא אמרת ליה.  שנייא היא שמצות עשה דוחה למצות לא תעשה.  על דעתי' דרבי יונה דו אמר מצות עשה דוחה בלא תעשה אע"פ שאינה כתובה בצידה ניחא.  על דעתיה דרבי יוסי דו אמר אין מצות עשה דוחה למצות בלא תעשה אלא אם כן היתה כתובה בצידה.  מה שיהיו תגרי גוים מוכרין להם וכרבי ישמעאל.  דרבי ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו שבע שכיבשו ושבע

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך