תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק א

דף ט, ב פרק א הלכה ו משנה  תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום עד שישייר מקצת:

דף ט, ב פרק א הלכה ו גמרא  רבי יודה בר פזי רבי חנין בשם רבי שמואל בר רב יצחק חלה חולין הוא הייתי אומר מותר לגלגל בהן.  לפום כן צריך מימר החלה והתרומה חייבים עליהן מיתה וחומש.  עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה.  משום לא תחרוש.  בל תזרע.  בל תחסום.  לקט.  שכחה.  ופיאה.  תרומה.  ומע"ר.  ומע"ש.  וחלה.  רבי יצחק בידו אתי מיסב לידוי הוא פשט עשרתי אצבעתיה ואמר הרי קיימתי עשר מצות:  חלה על הכל.  תרומה על הכל.  תרומה לה' זה שם המיוחד.  מניין שלא עשה כלום עד שישייר מקצת ת"ל מראשית ולא כל ראשית:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך