תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  (ישעיהו כח) ושם חיטה שורה ושעורה נסמן וכוסמת גבולתו.  ושם חיטה אלו החיטים שורה זו שבולת שועל ולמה נקרה שמה שורה שהיא עשויה כשורה.  שעורה אלו השעורים.  נסמן זה השיפון.  וכוסתמת זה הכוסמין.  גבולתו לחם.  עד כאן גבולו של לחם ולמידין מן הקבלה.  א"ר סימון מן מה דכתיב (ישעיהו כח) ויסרו למשפט אלהיו יורנו כמי שהוא דבר תורה.  א"ר סימון אילין נשייא דאמרין לא ניעול בגינן לכנישתא אין חמי לי' מילף מילף הוא.  לא עבדין טבאות אלא ויסרו למשפט אלהיו יורנו:  ר' יודא בר פזי בשם ר' יונתן דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתני ר' <יוחנן> ישמעאל בנו של ר"י ב"ב אומר יכול מביא מן הכוסמין ושבולת שועל והשיפון.  ודין הוא ומה אם החטים שכשרו לשאר כל המנחו' לא כשרו למנחת העומר.  כוסמין ושבולת שועל והשיפון שלא כשרו לשאר כל המנחות אינו דין שלא יכשרו למנחת העומר.  השעורי' יוכיחו שלא כשרו לשאר כל המנחות וכשרו למנחת העומר.  לא אם אמרת בשעורין שמנחת סוטה באה מהן.  תאמר בכוסמין ושבולת שוען ושיפון שאין מנחת סוטה באה מהן.  יצאו החיטים מן הכתוב.  וכוסמין ושבולת שועל והשיפון מק"ו.  א"ר יוסי מי סבור סבר רבי יהודא בן פזי שמנחת העומר באה מן הכוסמין ושבולת שועל והשיפון אילו מן דאמר תאנים שחורות עלי שמא אינו מותר בלבנות אלא שחורות אמר לבנות לא אמר.  והכא שעורה אביב אמר שבולת שועל אביב לא אמר.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך