תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק ב

דף יב, א פרק ב הלכה ד גמרא  שנפשו קרוייה שכרו רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא נאמר כאן נפשו ונאמר להלן נפשו דכתיב (דברים כד) ואליו הוא נושא את נפשו מה נפשו האמורה להלן שכרו אף כאן שכרו.  שבעך שלא יהא אוכל ומקיא.  שבעך שלא יהא מקלף בתאנים ומצמץ בענבים.  רשאים הפועלים לטבל עמו בציר בשביל שיאכלו ענבים הרבה.  רשאי בעל הבית להשקותן יין בשביל שלא יאכלו ענבים הרבה.  רשאי בעל הפרה להרעיבה בלילה בשביל שתאכל הרבה בשעה שהיא דשה.  רשאי בעל הבית להאכילה פקיעי עמיר בשביל שלא תאכל הרבה בשעה שהיא דשה.  רבי אבהו אמר התריגו לבהמין.  רבי חנניא מייכלין דבילה.  רבי מנא מיכלין איסטפניני.  תני רבי חייה אוכל פועל אשכול ראשון.  תני אשכול אחרון.  רבי שמואל בשם רבי הילא נתנו לסל אסור.  אמר רבי יוסי לא כן צריכה כשהיה הוא בוצר ואחר מוליך אבל אם היה הוא בוצר הוא מוליך בתחילה אוכל משום הלכות מדינה ולבסוף אוכל משום פועלין.  הפועלים אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן לגת ובחמור שתהא פורקת.  תני מערים אדם על פועליו להיות אוכלין תשע וקוצין אחת אית תניי תני קוצין תשע ואלכין אחת.  ניחא אוכלין תשע וקוצין אחת קוצין תשע ואוכלין אחת.  אמר רבי אבין שלא תאמר יעשה כלאחר גמר מלאכה ויהא חייב.  ניחא לאכול חייב לקצות חייב.  אמר רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמר מקח טובל בפירות שלא נגמרה מלאכתן.  אמר רבי לעזר רבי מאיר ורבי ליעזר שניהן אמרו דבר אחד כמה דרבי ליעזר אומר תרומה טובלת בפירות שלא נגמרה מלאכתן.  כן רבי מאיר אומר מקח טובל בפירות שלא נגמרה מלאכתן:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך