תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ו

דף כח, ב פרק ו הלכה א גמרא  מה אית בה טועין.  בין כמאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ובין כמאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מה ביניהון.  אמר ר' יונה תיפתר שהיו הכרתין נתונין מקצתן בתוך ארבע אמות ומקצתן חוץ לארבע אמות.  מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מקום שהחוט כלה אסור והשאר מותר.  היו שם שתי אמות מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין אינו אסור אלא שתי אמות.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אסור עד שתי אמות <אחד> [אחר].  אמר רבי יוחנן רבי יוסי ורבי ישמעאל ורבי יוחנן בן נורי שלשתן אמרו דבר אחד רבי ישמעאל דתנינן על גנה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש בה מלא בוצר וסלו מיכן ומלא בוצר וסלו מיכן תיזרע ואם לאו לא תיזרע.  א"ר יונה אמה בוצר ואמה סלו.  אמה בוצר ואמה סלו.  הוון בעיי מימר מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אין אותן הכרתין ממעטין ארבע.  תיפתר שהיו חבוקין לכותל.  לא ארבע אינן כלום הלכות עריס בחמש.  אמר רבי חנניה תיפתר שהיו שתי גפנים נתונים בקרן זוית אחת שאם ימתחם הן נראים כארבע ביניין.  רבי יוסי דתנינן רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך