תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ב

דף יב, ב פרק ב הלכה ח גמרא  ועוקצה טפח ואוסרת כל שהוא.  והנודר מן הדילועין אינו אסור אלא בדלעת יוונית בלבד.  רבי יונה בעי ולמה לית אנן אמרין מביאת את הטומאה וחוצצת את הטומאה תרתי.  תני בר קפרא שבע.  אין מסבכין אותה על גבי זרעים ומביאה את הטומאה וחוצצת את הטומאה וידה טפח ונותנין לה עבודתה וכלאים עם ארמית וכלאים עם הרמוצה ולא תני אוסרת ולא תני נדרים.  אמר רבי יוסי רבי גמליאל בר' נפק לשוקא.  אתון שאלון לי' סיבוך שאמרו בנוגע.  אתא שאל לאבוי א"ל סיבוך שאמרו בנוגע.  אמר רבי יונה רבי הלל בי רבי וולס נפק לשוקא אתון שאלון ליה סיבוך שאמרו בנוגע.  אתא שאל לאבוי אמר ליה סיבוך שאמרו בנוגע:  מהו רואה אני את דבריהן מדבריי אמר רבי חיננא אם דלעת מצרית שהיא מסבכת את אמר מותר.  קישות ופול המצרי לא כל שכן.  אמר רבי אבא מרי לא כן הוה רבי מנא אומר.  רבי אמר כל הן דתנינן קישות ופול המצרי אף דלעת מצרית בכלל.  מהו רואה אני את דבריהם מדבריי.  שאין כולן מסבכין בדלעת יוונית:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך