תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ב

דף ו, א פרק ב הלכה א משנה  בנופל לבית סאה:

דף ו, א פרק ב הלכה א גמרא  אנן תנינן שיש בה אית תניי תני שנפל לתוכה.  אמר רבי מנא מאן דאמר שיש בה אחד מעשרים וארבעה מאן דאמר שנפל לתוכה אחד מעשרים וחמשה.  אמר רבי יוסי בי רבי בון בין כמאן דאמר שיש בה בין כמאן דאמר שנפל לתוכה אחד מעשרים וארבעה.  מאי כדון מאן דאמר שיש בה בתלוש.  מאן דאמר שנפל לתוכה במחובר.  מה נן קיימין אם במתכוין לזרע אפילו חיטה אחת אסור.  אם לערב אפילו כל שהוא אסור לערב.  רבי יעקב בר אחא אבא בר חייא בשם רב הבורר צרורות מתוך כיריו של חבירו חייב להעמיד לו חטין יפות תחתיהן.  אמר רבי יוסי זאת אומרת שהוא אסור לערב.  אם אמר את שמותר לערב למה לי חטין יפות תחתיהן.  מכר לו חיטין יפות ונמצאו ברורות מהו שינכה לו דמי אותו הרובע.  מיליהון דרבנין אמרין אינו מנכה לו דמי אותו הרובע.  דאמר רבי יעקב בר אחא אבא בר חייא בשם רב הבורר צרורות מתוך חיטין של חבירו חייב להעמיד לו חיטין יפות תחתיהן.  בירר רובע אחד ומחצה מהו שינכה לו דמי אותו הרובע.  רבי חיננא ורבי מנא.  רבי חיננא אמר מנכה לו.  רבי מנא אמר אינו מנכה לו דהוא אמ' ליה אילו יהבתון לי הוינא צרר לון בסירקי מה דהוה זבונה חמי הו' זבן.  אלא בשנתערבו דרך מכנס.  והא תנינן באמת אמרו זירעוני גינה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה.  ותני עלה כגון קב וחצי קב ואחד מעשרים וארבעה לחצי קב טב

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך